Tlf: +45 5944 0565 · info@fokdalspringvand.dk
STATENS MUSEUM FOR KUNST

STATENS MUSEUM FOR KUNST

Som underentreprenør til anlægsgartner Ebbe Dahlsgaard har vi udviklet og bygget vandkunsten på forpladsen ved Statens Museum for Kunst. Den nye forplads er et resultat af en arkitektkonkurrence, som Københavns Kommune udskrev. Konkurrencen blev vundet af arkitektgruppen Polyform. En bevilling fra Annie og Otto Johs. Detlefs Almennyttige Fond gjorde det muligt at realisere projektet.

Vandelementet består af et rundt spejlbassin på ca. 30 m i diameter og 20 cm i dybden, designet så børn kan sejle med modelskibe i bassinet. Som noget nyt herhjemme har bassinet et overløb, som er udformet som et forsvindingshul. Hullet er Ø110 cm, og man kan ikke se ned i hullet. Der er udført forsøg på vores vandlaboratorium, i fuld størrelse af dette afløb, for at få den rigtige lyd og det rigtige flow.

Der er også en 16 m høj, slank stråle, der kan tændes ved særlige lejligheder. Bassinet er udformet, så det i tømt tilstand kan fungere som scene for show og events. Det er de samme 225 m3 vand, der cirkulerer rundt i bassinet, hvoraf 50 m3  bliver renset hver time.

Bygherre: Københavns Kommune
Hovedentreprenør: Anlægsgartner Ebbe Dalsgaard A/S
Afleveret: 18. september 2014

da_DK